Jeramkini

Aman Makmur di Bawah Satu Naungan.

Psikologi Politik-Untuk Menawan Hati dan Fikiran Rakyat  

Mukaddimah

Asas awal untuk meyakinkan dan rakyat menerima perjuangan parti, maka setiap penyusunan program umum parti adalah berdasarkan kepada perancangan, wujudnya suatu frame work, hasil perbincangan yang kemas, dan dikukuhkan dengan ‘establishment on paper’.

Sayugia dinyatakan, pembentukan dan latihan kader kepartian mestilah mantap dan mereka terus dan sentiasa berada di dalam kehidupan masyarakat setempat dan ‘grass root.’

Mengembang, memperkuat dan membina parti

Saya berpendapat, dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh keberkesanan pengurusan cawangan dan kawasan. Di samping itu, kemampuan, ketaatan, ketulenan perjuangan, akhlak dan pengurusan seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan dan akhirnya dapat menjalankan urusan atau pengurus parti yang efektif.

Pimpinan cawangan dan kawasan harus berperanan sebagai organisasi mengembang, memperkuat dan membina parti dan masyarakat yang peduli, peka dan menyelesaikan kehidupan rakyat di kawasan-kawasan masing-masing.

Saya berpendapat Orientasi asas yang wajar digerakkan adalah seperti berikut:-

1. Pengurusan dan pentadbiran parti yang matang, cekap, simpati, terbuka, berwibawa dan mudah berkomunikasi, keserasian dan keseimbangan dengan masyarakat setempat. Di sini tapak asas perjuangan dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya, pemimpin di akar umbi mesti ada hala tuju, ‘personal touch’ dan “mesra” masyarakat dan pengundi. One kind of leadership or style must be developed and let the potential leaders emerge and mobilize. Pemimpin pelapis hendaklah dibentuk.

2. Latihan, pentarbiyahan, perkaderan dan kepimpinan yang mantap di mulai di peringkat cawangan dan ahli-ahli parti bergerak di tengah-tengah masyarakat dan menjadi pejuang menyelesai semua masalah masyarakat.

3. Parti dijadikan wadah perbincangan dan menyelesaikan isu-isu yang bangkit dan tercetus di dalam masyarakat dengan penyertaan pakar-pakar dan ahli akademik bagi tujuan merubah minda atau ‘mindset’ orang awam.

4. Parti wajar membentuk organisasi gerakan sosial yang kuat menarik simpati pengundi, orang ramai pelbagai peringkat dan masyarakat Islam dan bukan Islam. Perjuangan hendaklah dijadikan “kerjaya” berterusan.

Metodologi pergerakan

Faktor kaedah dan pendekatan yang sejahtera hendaklah difikirkan sedalam-dalamnya di dalam proses menarik perhatian masyarakat, orang ramai dan pengundi untuk menyokong perjuangan parti.

Dari aspek ini, saya berpendapat kesedaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, kefahaman dan pola cara berfikir masyarakat hendaklah dikaji dan dinilai. Kajian atau ‘research and getting the peoples opinion, perception or sentiment’ adalah teramat penting di dalam proses menilai dan menentukan tahap dan strategi pendekatan yang bersesuaian menangani permasalahan dan jambatan masyarakat dan kehidupan semasa.

Kesimpulan dan Rumusan

Kemantapan organisasi menjadi asas yang penting. Organisasi sewajarnya digerakkan dengan meliputi kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan, perkaderan, memahami perlembagaan parti dan negara, pengukuhan dan pengurusan dana, mempunyai hubungan dengan organisasi sosial atau kemasyarakatan, seperti NGOs, dan mempunyai tingkatan profesionalisme yang bersesuaian. Insiden-insiden yang boleh menjejaskan dan mencemarkan reputasi parti wajib dielakkan.

Organisasi mesti mendekati dan peduli dengan masyarakat (memasyarakatan parti) dan mempunyai rangkaian penerangan, penerbitan dan media yang berkesan seperti CD percuma. Jika ini dapat dilaksanakan secara sistematik dan bersumberkan fakta yang jelas dan diyakini, insyaAllah, rakyat akan merestui perjuangan ini.

Justru itu, digerakkan program atau aktiviti yang disusun, mengamati aspek geografi, kematangan berpolitik dan mampu menangani isu ekonomi, masyarakat serta wawasan parti. Parti mesti berani menjual produk yang berkualiti, maka ‘salesmen’ iaitu pemimpin mestilah turut berkualiti.

Parti mesti menjadi instutusi yang digambarkan sebagai simbol ‘harapan dan perubahan’. Parti mesti dapat menimbulkan roh dan semangat “politic of hope not politic of fear”.

Razali

Subscribe Update Terkini Melalui Email
AddThis Social Bookmark Button

0 Komentar

Post a Comment